zviktor22 - Python

- PUNOLETSTVO (Provera da li je razlika izmedju dva datuma veća od 18 godina)
- GUESS YOUTUBER (Pogodi ime kanala Youtuber-a sa slike) (download)

zviktor22